Privacy

Vanhover.com hecht veel belang aan de beveiliging en aan het privé karakter van uw persoonlijke gegevens. Iedere verwerking van uw gegevens zal plaatsvinden overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving voor gegevensbescherming.

 

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens dienen te worden gegeven, dient u bij de diverse aanvraagformulieren persoonlijke gegevens in te vullen of kan u op vrijwillig basis gegevens verstrekken door formulieren op onze webshop in te vullen (nieuwsbrief).

 

Deze informatie zal echter enkel worden gebruikt om u op de hoogte te houden van de verschillende bedrijfsevenementen , race evenementen en nieuws uit de autowereld.

 

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht.

 

U heeft als gebruiker op ieder moment het recht zich kosteloos en op verzoek te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich per brief naar Van Hover.com of per e-mail richten naar jurgen@vanhover.be. U heeft op ieder moment het recht om u te informeren over de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben over u, alsook over de verwerking die zij ondergaan. U kan eveneens op elk tijdstip uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen.

 

U heeft het recht op beperking van de verwerking of bezwaar te maken tegen verwerking. Eveneens hebt u het recht zich te verzetten tegen gegevens overdracht.

 

Vanhover.com kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.

 

De persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

 

Vanhover.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Vanhover.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. De cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Op basis hiervan kunnen wij onze diensten verbeteren en aanpassen aan de noden van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen bij Vanhover.com geen cookies ontvangt.

 

 

 

Indien u beslist een recensie te schrijven, kan u zelf kiezen of u uw naam of anderen persoonlijke gegevens toevoegt. Wij behouden ons het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren.

 

Alle uw persoonlijke gegevens  uit al ons formulieren worden door middel van SSL-Techniek versleuteld.

 

U herkent zo'n beveiligde verbinding aan de volgende punten:

 

- Het getoonde internetadres begint  "https://..."

 

- Op uw browser verschijnt onderaan de vensterrand een gesloten hangslotje.

 

Identiteit van de  verwerker van de personengegeven

Van Hover concept

Kareelstraat 102

9300 Aalst

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
E-mailadres: