Autosport en (uw) geld!


Geld volgt steeds de weg omhoog, van de lage- en middenklasse naar de rijken die nog rijker worden.

 

Dit lazen we al in de Bijbel: Matteüs 29:

 

“Want iedereen die iets heeft, krijgt nog meer en heeft overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal wat hij heeft, nog ontnomen worden.”

 

Dit komt door onder meer door de rente op geleend kapitaal. Alles wat je koopt is het resultaat van een investering met meestal geleend geld. De kostprijs van dat geleend geld zit in de verkoopprijs van de producten meegerekend. Ook het aloude gezegde ‘geld maakt geld’ is nog steeds van toepassing in onze, nochtans voornamelijk door de overheid gestuurde, economie. Als je één appartement koopt, betaal je de volle pot, maar als je er drie koopt, dan krijg je wellicht een fikse korting; laat staan als je er tien koopt. Uiteindelijk meer winst dus voor wie meer geld heeft.

 

Zij die bezitten door te erven, hebben een veel betere start. Je erft ook het sociaal kapitaal, waardoor je voorsprong nog meer toeneemt op bijvoorbeeld studenten die in hun vakantie rekken vullen en veel te traag hun netwerk aan contacten kunnen opbouwen. Je leert ook al snel de kneepjes van het vak van papa en mama. En voor wie in een machtspositie zit, gaat alles net dat ietsje gemakkelijker. Niemand wil je immers tegen de borst stoten. En als je toch niet aan je geld geraakt, staat er een soort incassobureau klaar…

 

Of misschien is papa of mama wel politicus. Kassa kassa als je bij de SP.A of de PS of een andere gelijkaardige maffiose organisatie bent… Hoe werkt het? Wel, eerst grijp je de macht door geld te beloven aan iedereen die op je stemt. Dan ben je in staat het belastinggeld te beheren (waar het in de geschiedenis altijd al om te doen geweest is) en kan je naar hartenlust beginnen uitgeven aan om het even wat, liefst aan totaal nutteloze dingen. Van elke euro die je uitgeeft, gaat er bijvoorbeeld 10 cent terug naar jouw zak en de zakken van jouw knus bij elkaar zittende partijgenootjes. De ontelbare leveranciers van de overheid zijn namelijk heel dankbaar voor al die extra opdrachten... Geld tekort? Geen probleem. Schulden maken is de boodschap en zoiets kan je héél lang volhouden hoor. So relax and be cool, als je dat nog niet was.

 

Dus rijken worden rijker en machthebbers worden corrupter omdat zij alles zullen doen om hun positie te handhaven. Ze hebben geen andere keuze trouwens want een leger van sympathiek overkomende figuren, wil maar al te graag hun plaats innemen. Misschien bent u wel de laatste eerlijke mens op aarde. Helaas zei Niccoló Machiavelli “Ieder mens die poogt aldoor goed te zijn, is gedoemd ten val te komen te midden van de overmacht aan mensen die niet goed zijn.” Is eerlijkheid niet één of andere ziekte…? Als ik rondom mij kijk zou ik zeggen van wel… Dat komt omdat de overheid, die het goede voorbeeld zou moeten geven, zelf corrupt is en omdat we in een monetair systeem leven waarin de meesten dus steeds geld te weinig hebben. Frank Hyneman Knight schreef zelfs in een van de grootste economische meesterwerken uit de geschiedenis “Risk, uncertainty and profit” dat de gemiddelde winst van alle ondernemers… negatief is. Case closed.

 

Ik ga u de uitleg besparen hoe het monetair systeem precies in elkaar zit, maar al dat geld dat naar boven gaat komt uiteindelijk terecht bij financiële instellingen die het monetair systeem controleren. Hierbij duiken dezelfde namen steeds weer op met Goldman Sachs bovenaan het lijstje. Ziehier de belangrijkste les in economie.

 

Even een leuk cijfer erbij halen?

 

De vier grootste banken in de VS beheren 56% (zesenvijftig) van de totale activa van het land!!

 

Nog meer cijfers? Ach nee, liever niet. Al die waarheden doen een mens geen goed. Laten we positief blijven, ja het is dat wat we nodig hebben. Laat ons de problemen zo lang mogelijk negeren en doorschuiven naar onze kinderen. Als we moeten kiezen tussen over dit alles na te denken of met een vlagje naar de koning zwaaien, dan kiezen we toch wel voor het laatste zeker…? Wilt u een vlagje van 3€ of een grotere van 5€?

 

De sport (ha, eindelijk!) vormt een weerspiegeling van de maatschappij. Als we het nu over autoracen hebben dan zie je in de paddock mensen met een aanhangwagen en een klein tentje waar de helft van een racebolide in kan staan (eerst dus goed nadenken welke helft je erin gaat zetten…). Aan de andere kant van het spectrum zie je een dozijn prachtig glimmende racetruks om 2 autootjes te laten rijden. Een weerspiegeling van de maatschappij dus.

 

Zoals reeds aangehaald: geld gaat steeds naar boven. Als we nu onze les economie extrapoleren naar de autosport dan zouden de auto’s dus steeds sneller en duurder moeten worden en in een iets latere fase het aantal deelnemers steeds kleiner ofwel het aandeel ‘oud ijzer’ groter. Steeds minder mensen kunnen zich namelijk een peperdure GT wagen veroorloven en zij die het wel kunnen, zijn, met alle respect, niet altijd de meest talentvolle piloten. Intussen worden de beloften uit de markt gedrukt en gaan dan ook maar een saai leven leiden; een leven zonder racen dus.

 

Dit is inderdaad wat we nu zien gebeuren. Dit is een zelf voedend proces dat moeilijk te stoppen valt. De teams zwijgen, want anders zouden ze een dikke klant kunnen verliezen, de (meeste) autosportmedia zwijgen want anders verliezen ze adverteerders (financieel zware jongens komen maar beter extra in beeld), en zelfs de piloten zwijgen want al die negatiefdoenerij is ook niet goed voor een mens zijn racecarrière. De inrichters zwijgen ook, meer nog, ze passen vaak hun reglementen aan in het voordeel van de meer begoede deelnemers, alsof dikke bakken een schrijnend gebrek aan uitremmanoeuvres kunnen compenseren. Toegegeven, als organisator de idealist gaan uithangen biedt zeer onzekere perspectieven. De markt kiest nu eenmaal steeds de weg van de minste weerstand.

 

En zo zijn we in een situatie aanbeland waarbij piloten met de dikste auto het meeste op tv komen en de vele talentvolle piloten die ons land rijk is, een anoniem bestaan leiden als een kiezeltje in een zandbak.

 

Even terug naar de economie. U zat er waarschijnlijk op te wachten.

 

De geschiedenis leert ons dat een bepaalde toestand, hoe slecht die ook is, meestal veel langer duurt dan gedacht. Dit heeft te maken met processen die zichzelf versterken. Bijvoorbeeld; migranten worden voor werkgevers interessanter als de loonkosten stijgen. De loonkosten stijgen omdat een groot deel van de migranten veel belastinggeld opslorpen enz…

 

Ander voorbeeld: in tijden van crisis dient te overheid te besparen, maar juist omdat ales wat moeilijker gaat en er minder belastinginkomsten zijn, maakt ze nog meer schulden, geeft ze nog meer uit en doet ze nog meer inspanning om de controle van het belastinggeld in handen te houden. 10 cent per uitgegeven euro is niet slecht verdiend natuurlijk.

 

Als het slecht gaat, dan word iedereen corrupter, juist omdat het moeilijker is geld te verdienen op een eerlijke manier, want een overheid die in geldnood zit voert de belastingdruk juist op… voor diegenen die al het zwaarst belast zijn. Dit is dan weer ontmoedigend voor de laatste eerlijke werkers die er nog over zijn, enzovoort.

 

Ten dage van het Romeinse Rijk was het niet anders. Iedereen zag dat het de verkeerde kant uitging, maar toch veranderde er niets. Initiatiefnemers of mensen die de grootschalige corruptie en het machtsmisbruik van sommige grootbezitters aan de kaak stelden, werden simpelweg een kopje kleiner gemaakt.

 

Als geld echter steeds ‘omhoog’ gaat, dan is dat toch een toestand die niet kan blijven duren, zou elke mens met een normale herseninhoud zich afvragen. Op een gegeven moment is er namelijk in de onderste lagen van de bevolking, het gros van de consumenten, geen geld meer en kan er dus ook geen geld meer vloeien naar de aandeelhouders van multinationals en banken. In eerste instantie compenseert men dit door het kredietsysteem te verfijnen en nóg meer schulden te maken. Ook daar stoot men vroeg of laat tegen een limiet aan. Dat punt zijn we inmiddels ook al gepasseerd en nu begint men dan maar massaal geld bij te drukken; tot voor kort 85.000.000.000 (85 miljard) dollar per maand in de VS! Maar ook dit kan niet blijven duren omwille van het inflatiegevaar en de daarbij horende rentestijgingen die de inflatie moeten indijken. Hierdoor komen schuldenaars (overheden, bedrijven en hypotheeknemers) nog meer in de problemen.

 

Ook de Europese centrale bank, met als voorzitter een ex werknemer van Goldman Sachs (!!), creëert massaal geld uit het niets door overheidsobligaties van probleemlanden op te kopen.

 

Massaal geld bijdrukken is de laatste fase. Dan komt er een inflatiegolf zoals in de jaren ‘20 in Duitsland en dan volgt de totale ineenstorting, want intussen is ook al het geld ‘naar boven’ gegaan en is er geen consumentenbasis meer.

 

Wellicht zal die ‘ineenstorting’ deze keer geleidelijk en gecontroleerd gebeuren, maar er zal op zijn minst een zogenaamde ‘herbalancering’ komen. Obligaties verliezen bijvoorbeeld plots 75% van hun waarde, de lonen gaan omlaag, vastgoed crasht, deflatie in al zijn glorie dus. Maar geen nood, talentvolle zakenmensen verdienen altijd geld op de een of de andere manier.

 

U kan uzelf hier trouwens eenvoudig op voorbereiden. Als uw racewagen wat onderstuur heeft, leg er dan vooraan enkele goudstaven in… het is maar een tip hé.

 

Terug naar de autosport, oef.

 

Uiteindelijk wordt racen betaald met geld dat op een of andere manier verdiend wordt. De correlatie tussen autosport en economie is dus duidelijk, hetzij met soms enige (veel) vertraging (net zoals beurskoersen dikwijls omgekeerd evenredig verlopen met het Bruto Nationaal Product).

 

De situatie zoals ze nu is, kan zich dus nog enige tijd in stand houden. Vroeg of laat echter zullen de inkomsten van de bedrijven van kapitaalkrachtige racepiloten dalen omdat er in de onderste lagen van de bevolking geen geld meer is en men niet nog meer schulden kan maken. Dan zal er zowel in de economie als in de autosport een ‘herbalancering’ plaatsvinden. Dan pas zullen nieuwe initiatieven en een betere samenwerking tussen de landen, autoracen weer naar betaalbare niveaus brengen en zal autosport opnieuw een sport worden. Daar autosport, als luxeproduct, een voorlopende indicator is, mogen de organisatoren er nu al aan beginnen... dan kan ik het ook nog meemaken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
E-mailadres: