De illusie van de democratie!


De illusie van de democratie

                                                                                Door Jürgen Van Hover

Met opgeheven hoofd stappen we zondag naar het stemhokje. Een recht waar onze voorouders zo lang voor gevochten hebben en kijk, hoe fantastisch de wereld is! Of heeft u soms het gevoel dat alles toch weer bij het oude zal blijven? Meer nog, dat het allemaal niet uitmaakt op wie u stemt? Of erger, dat we er op achteruitgaan in plaats van vooruit? Ach, zegt niet elke generatie dat het vroeger veel beter was? De geschiedenisboeken staan vol van klagende filosofen over ‘moreel verval’ en over ‘in duisternis gehulde tijden’. In deze column zullen we antwoorden op de vraag wat er precies met uw stem gebeurt als u stemt op een traditionele partij. Het antwoord op deze vraag is kort: helemaal niets! Alle traditionele partijen worden namelijk gestuurd door het internationale bankenkartel en bevriende bedrijven (voeding, farma, grondstoffen, wapens, media….). Het maakt dus totaal niet uit of u links of rechts stemt. Het is dan ook bijzonder ironisch dat juist diegenen die het stemrecht en de democratie beschouwen als het allerhoogste goed, het meest genaaid worden en dat dan nog het minste door hebben… Alles went?

Groen-links wordt gesponsord door wat ik graag Skynet noem; een select clubje dat de wereld regeert. Zij hebben er belang bij om de naïviteit van groen-linkse kiezers in hun voordeel te gebruiken. Global Warming brengt hen veel geld (héél veel geld) op en het verzwakken van het individu door zaken als veganisme, het afvlakken van de sekseverschillen, puriteins feminisme en doorgedreven pascifisme, doet de macht van een supranationale staat (zoals bijvoorbeeld de EU), vergroten. Allerlei zorgvuldig gekozen organisaties met tal van ‘goede bedoelingen’ die de wereld per se willen redden van de ondergang, worden gefinancierd door Skynet. NGO’s of feel good-organisaties worden misbruikt om politieke en militaire agenda’s door te drukken. Een reden nodig om een land binnen te vallen? Stuur eerst Human Rights Watch er op af!

Bij ons op nationaal niveau worden deze organisaties gebruikt om tweedracht te zaaien en een degelijk beleid onmogelijk te maken. Zoals George Soros, lid van Skynet, in Hongarije gedaan heeft, maar kon beschikken en naar Berlijn verhuisde. Bij ‘tante Angela’ voelt hij zich thuis. Angela Merkel wordt gesponsord door Skynet (bron: ‘De Elite van de macht.’ Walter Bayens), net zoals Macron in Frankrijk, die wel heel veel aan de telefoon hangt met onze ex-premier. Als ex-werknemer van de Rothschilds hebben we voor Macron zelfs geen bronnen nodig, maar als we dan toch moeilijk willen doen, Wikileaks bewijst het zwart op wit. By the way, wanneer gaan onze Vlaamse onderzoeksjournalisten eens hun werk doen, vraag ik mij af… Zo zullen ze al snel ontdekken dat ook Belgische politici op de payrol staan van o.a. Soros, zo ook veel van 14.000 lobbyisten die de EU rijk is.

Elke vorm van initiatief wordt meteen gefnuikt door fanatieke wereldverbeteraars die zich aangevallen voelen. Stel je voor dat ons land wordt veroverd door een vijandige mogendheid die enkel tot doel heeft onze seculiere staat (langzaam) omver te werpen en onze normen en waarden te vernietigen (dit alles volledig volgens het Kalergi-plan uit de jaren ‘20, zoek het eens op…). En stel je voor dat we daar iets zouden aan doen?! Ha nee, dat is schending van de integriteit van de persoon die zich opblaast of opzettelijk door het rode licht rijdt, zoals in sommige moskeeën wordt aangemoedigd! Het doel is hetzelfde: destabilisatie en verovering.

Dan maar stemmen op rechts? Deze partijen dienen helaas dezelfde meester. Bestaande en door en door corrupte overheidsinstellingen moeten in stand worden gehouden want ze brengen teveel geld op, zowel voor links als rechts. Het ene corruptieschandaal na het andere komt bovendrijven, nu eens bij links, en dan weer bij rechts. Het onderzoek naar De Bende Van Nijvel, dat de totale corruptie van de Belgische staat in zich draagt, blijft in nevelen gehuld. Maar kijk, we mogen weer gaan stemmen en wat zijn we blij! Intussen valt het plafond van het justitiepaleis naar beneden (als het dat maar was...). Hoe minder middelen justitie heeft, hoe meer de georganiseerde misdaad vrij spel heeft. De CIA helpt hen nog een handje en de winst wordt gedeeld. Grote drugsvangst op tv? Hoera! Wederom een concurrent minder. Bron: Wikileaks.

Zowel links als rechts staan ten dienste van het industrieel-militair complex, dat direct onder het gezag van de grootbanken staat. Het internationale bankenkartel is een volledig onafhankelijke organisatie die boven alles verheven is. Een klein voorbeeldje uit de geschiedenis om dit te staven: Hitler voerde netjes zijn herstelbetalingen (opgelegd door het Verdrag van Versailles na WOI), uit tot in…1945! De lezer wiens hersenen nog niet aangetast zijn door additieven in de voeding en bijwerkingen van medicatie, begrijpt meteen de enorme consequenties van dit gegeven.

Maakt u zich dus maar niet teveel zorgen over de bijwerkingen van uw antidepressiva, slaapmedicatie en de blootstelling aan toxische stoffen; het is slecht voor uw bloeddruk. Dan moet u daarvoor ook nog medicatie gaan nemen en er is toch geen haan die er naar kraait en zeker de groenen niet, die zó begaan zijn met onze gezondheid.

Rechtse partijen willen natuurlijk overleven en mee genieten van de vele voordelen die de macht over het belastinggeld met zich meebrengt. Om hun bestaan te legitimeren dienen ze zich toch ietwat te onderscheiden van links. Soms klinkt het dan ook of ze effectief niet akkoord zijn met groen-links, soms gooien ze zelfs verwijten naar elkaars hoofd. Maar vergis u niet, dit is slechts een schertsvertoning die de illusie van de democratie in stand moet houden. De journalisten houden mee de schijn hoog door af en toe wat lastige vragen te stellen. In werkelijkheid echter spelen de media het spelletje mee en laten ze mensen eindeloos discussiëren in lege praatshows om de kijker de indruk te geven dat men wel degelijk ‘met het probleem begaan is’. Wat wij het ‘journaal’ noemen, is niet meer dan een door Skynet gestuurde propagandamachine die bepaalt hoe mensen denken, al denken de mensen dat zij het zelf zijn die denken. Ze zijn er zelfs stellig van overtuigd. Onlangs nog stond ik te praten met iemand die dacht dat hij zelf aan het denken was. Nou dat was grappig zeg. De kijker trapt er in, de kiezer trapt er telkens opnieuw in; verdient hij of zij wel beter?

Dan maar stemmen op extreem links of extreem rechts?

Beiden vechten, soms zonder het te beseffen, tegen dezelfde vijand, namelijk het internationale bankenkartel dat ons wil afhankelijk maken van schulden, basisbehoeften schaars en dus duur wil maken (de opwarming van de energieprijzen…), ons een levensstijl wilt opdringen die wel heel dicht begint aan te leunen bij slavernij, en dat Europa wilt verzwakken door massa-immigratie. Hoe zwakker wij worden, des te sterker zij.

U leest in de krant dat er een begrotingstekort is van 8,5 miljard? U gaat direct naar het café om uw mening te ventileren tegen uw medemens waarbij u allerlei oplossingen aanreikt in de zin van: “Men zou beter wat minder geld uitgeven aan…”. Maar beste lezer, het is juist de bedoeling dat er een groot begrotingstekort is… Schulden brengen veel geld op en vergroten de macht van de schuldeiser.

Of u nu uit ideologische overwegingen of uit protest op een extreme partij stemt of wat als dusdanig wordt beschouwd, de kans is klein dat er iets beweegt. De bestaande geldstromen moeten intact blijven en Skynet, met de media aan hun zijde, zal nooit laten gebeuren dat daar ook maar iets aan verandert. Dat is de reden dat doorheen de geschiedenis een bepaalde toestand, hoe absurd ook, decennia lang bleef aanslepen en het wellicht in de toekomst eerst nog erger wordt. Uiteindelijk worden de onevenwichten en de interne spanningen zo groot, dat er een revolutie of een oorlog uitbreekt. Daar kan Skynet dan weer aan verdienen en in een later stadium met de wederopbouw, rinkelt te kassa opnieuw. Op dit punt zijn we nog lang niet, want het rijk der onnozelen, het kiesvee dus, is groter dan je denkt en heeft het nog niet echt door dat het bij de neus genomen wordt en dat de oorlog met de islam reeds lang verloren is. Het is niet moeilijk om een oorlog te verliezen als je niet beseft dat je in oorlog bent…

Toch komen we, naarmate de tijd voortschrijdt en er telkens een rimpeltje bijkomt, dichter bij een kantelpunt en diezelfde geschiedenis wijst uit dat het ook snel kan gaan. Dus misschien zal deze keer uw proteststem niet helemaal voor niets geweest zijn.

Maar als u kiest om te stemmen op de radicale socialisten of nationalisten, vergewis er dan wel van dat er een moment in de tamelijk recente geschiedenis is geweest dat deze twee elkaar vonden en zichzelf omdoopten tot… het Nationaal-Socialisme! Hopelijk vallen ze deze keer een land binnen waar het wat minder koud is.

Hoe je het ook bekijkt, de kans dat we in een fascistisch regime terechtkomen is zeer groot. Het is bijna een natuurwet dat een complex systeem dat bestaat uit subsystemen, dat uit zijn beurt bestaat uit vele entiteiten (individuen), neigt naar een vorm die de meeste controle uitoefent op zichzelf en dus met de grootste machtsconcentratie. De vraag is alleen voor welke vorm van fascisme u kiest. Als u het allemaal nog niet zo goed weet; men zal wel voor u kiezen.

Weet u nu al op wie u gaat stemmen? Deze column heeft het wellicht nog wat ingewikkelder gemaakt. Bovendien is het bijna een statistische zekerheid, dat ondanks uw ongebreidelde, haast wetenschappelijk onverklaarbare geloof in de goedheid van de overheid, u toch weer op de verkeerde heeft gestemd! Troost u, het zijn toch maar gemeenteraadsverkiezingen; de schade die u kan aanrichten is beperkt.

Maar misschien weet u nu toch al op wie u zeker niet gaat stemmen. Wat u ook doet, stem op de ‘goei’ hé…!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
E-mailadres: