De aantrekkingskracht van autorensport!


WAAROM AUTORENSPORT ALS MEDIUM? 

WAAROM OFFEREN AUTOPILOTEN HEEL HUN LEVEN OP VOOR HUN SPORT?

 

 

Sociobiologische beschouwingen omtrent autoracen door Jürgen Van Hover

 

Lang voor het wiel uitgevonden was, werd door een miljoenenjarenlange genetische evolutie het mannelijk brein afgestemd op de jacht naar wild. Het roofdierinstinct van de mens kenmerkte zich door een specialistische organisatie van de hersenen, die vorm gaven aan typische jagerskwaliteiten zoals concentratie, fixatie op het doel, organisatie, het snel nemen van beslissingen, enz. De toenemende intelligentie had als voordeel dat men, op basis van ervaring, zijn jachttechnieken kon perfectioneren.

 

De intelligentie werd aangewend om zijn biologisch bepaalde kwaliteiten beter te benutten. Het arsenaal aan hormonen (o.a. testosteron, adrenaline) dat werd ingezet om de kans op overleving te vergroten, hebben wel degelijk (zoals een tiental jaren geleden werd aangetoond, maar zo weinig mogelijk het daglicht mocht aanschouwen) een invloed op het denken van de edele, intelligente mens. Blijkt er nu plots ook een nauwe samenwerking aan het licht te komen tussen de primitieve hersendelen (hersenstam, limbisch systeem) en de intelligentere hersendelen (cortex, neocortex).

 

Nader onderzoek leert ons dat er bitter weinig veranderd is tussen de moderne mens en zijn voorganger-jager en dat het (her)beleven van de jacht zelfs een noodzakelijkheid is voor het menselijk welzijn en het hormonale evenwicht daaraan gekoppeld. Voor velen onder u is de prooi echter vervangen door winst, wat daarom niet minder spannend is, want eigenlijk worden dezelfde hormonale reacties uitgelokt.

 

Als we nu een modern surrogaat zoeken dat het dichtste aanleunt bij de jacht van toen en aldus zo getrouw mogelijk de hormonale processen die ermee gepaard gingen reactiveren; een surrogaat-activiteit die het beste is afgestemd op de mannelijk organisatie van het brein, dan komen we terecht in de wereld van de autorensport. Autoracen is inderdaad een perfecte kopie van een jachtritueel want het proberen volgen van een auto die voor ligt (achter een prooi aanzitten), de snelheid waarmee dit gebeurt (snelheid was een essentieel onderdeel van de overleving), het uitvallen door een crash of door mechanische pech (het staken van de achtervolging als gevolg van lichamelijk letsel), het teamwork (primitieve overlevingsvorm waarin iedereen een eigen taak en specialisatie had, waaruit ook het gevoel ’respect’ is ontstaan), het ontwikkelen en eindeloos perfectioneren van rijtechnieken, de zeer hoge graad van concentratie, het latente gevaar, het heroïsche aspect, enz., zijn allemaal elementen die deel uitmaken van de menselijke natuur, maar die in onze samenleving helaas teveel genegeerd worden met een angstwekkende stijging van het gebruik van o.a. antidepressiva tot gevolg.

 

Louter biologische beschouwd is de autopiloot misschien wel één van de weinige normale mensen die in onze samenleving rechtoplopen, want hij doet datgene waarvoor de mens gemaakt is. En het mooie eraan is dat in de autosport de intelligentie optimaal benut wordt om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Denken we maar aan de formule 1, wat op vele domeinen de top van de wereld is en waar vele open-minded managers heel wat inspiratie kunnen opdoen. Hiermee is het wellicht een stuk duidelijker waarom zovele mensen zich vergapen aan een racewagen, het koetswerk, met de logo’s van de sponsors erop, liefelijk strelen en waarom autorensport op weg is de populairste sport te worden in Europa. Zelfs de meest anti-sociobiologisch ingestelde eminentie, luistert aandachtig naar de uitleg van de rijders, die hen duidelijk maakt dat het besturen van een renwagen helemaal niet zo eenvoudig is als het lijkt.

 

Juist door de grote aantrekkingskracht van de autosport wordt het voor vele ondernemingen tijd de besteding van hun sponsorbudgetten te herzien, hoewel het nonchalant vermelden van een logo op een racewagen reeds lang is voorbijgestreefd en een moderne marketing-technische aanpak vereist is om de nodige return te garanderen. De autopiloot met toekomst is dan waarschijnlijk ook de piloot met een gevoel voor marketing en public relations; een instinctieve eigenschap?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
E-mailadres: