Het Corona-proces


De laatste woorden van Maggie en Marc.

                                                               

                                                                           Door Jürgen Van Hover

 

België is het enige land waar de bevolking mensen verafgoodt omwille van hun aanpak in een crisis die die mensen zelf veroorzaakt hebben…

 

Wanneer er zich een crisis voordoet, is ‘mijnheer achteraf’ er als de kippen bij om kritiek te geven. Zo het in normale tijden al moeilijk is om iedereen tevreden te houden, dan is in crisistijden bijna iedereen gegarandeerd misnoegd. Weinigen zijn er zich ten volle van bewust welke enorme belangen er meespelen. Net omwille van die belangen kunnen beleidsmakers er ook niet over communiceren. De dunne koord waarop een politicus moet dansen is dermate lang dat hij deze kunst wel behoorlijk onder die knie moét krijgen. In die mate zelfs dat men entreegeld kan vragen. Eén van de vele bijverdiensten van een minister.

 

Toch hoeft het Corona-proces geen lang en duur proces te worden; de feiten zijn immers overduidelijk en een kort proces verkleint de kans dat plaasterwerk van de muren van het justitiepaleis op het hoofden van de beklaagden valt; niet zelden de enige mogelijke straf waarvoor criminelen in België beducht dienen te zijn.

 

Dit terwijl eenvoudige mensen zoals u en ik al eind januari, op basis van de beschikbare en voor iedereen toegankelijke informatie, wisten dat er een ernstige situatie op ons af kwam. Dit viel simpelweg af te leiden uit de lange incubatietijd van het virus en het gegeven dat Corona heel besmettelijk is, ook zonder dat men symptomen vertoont.

De informatie die ons toegespeeld werd door in België wonende familie van Chinezen of door contacten met kennissen/klanten/leveranciers aldaar, sprak nochtans boekdelen. Als Chinezen aan de andere kant van het land, ver weg van de broeihaard van het virus, niet meer buiten mogen, dan weet een mens hoe laat het is. China blijkt overigens een tamelijk groot land te zijn, naar ik heb vernomen van iemand die dit zelf zou meegekregen hebben van een ontdekkingsreiziger.

 

Intussen moeten de vrouwen ons weer uit de miserie helpen, zoals tijdens alle oorlogen en crisismomenten, deze keer met naald en draad in aanslag.

 

Terwijl ondergetekende, een simpele ziel, reeds eind januari FFP2-mondmaskers bestelde, bleef het bij de officiële instanties verdacht stil. De vraag is: waarom?

 

Ik zie drie mogelijkheden.

 

Ten eerste is er de ‘onbekwaamheidstheorie’. Deze theorie stelt dat onze beleidsmakers zo dom zijn, dat ze met hun beperkte geestelijke vermogens niet in staat konden zijn om de situatie correct in te schatten.

 

Ten tweede is er de theorie van de groepsimmuniteit. Het virus was toch niet tegen te houden, dus best zo lang mogelijk wachten met maatregelen. De bevolking zou het ook niet hebben gepikt en uiteindelijk gaat het overgrote deel van de mensen toch besmet geraken.

 

Ten derde is er de complottheorie. Die zegt dat men het virus opzettelijk heeft laten oprukken teneinde tegemoet te komen aan enkele machtige wereldspelers die er een verborgen agenda op na houden.

 

Welke theorie is correct?

 

De onbekwaamheidstheorie is bijzonder twijfelachtig, daar het heel wat intelligentie vereist om in een van de meest corrupte landen van Europa minister te kunnen zijn. Volgens sommige evolutiebiologen is onze mensensoort er juist enorm op vooruit gegaan van zodra we ons bewust werden van de manipulatieve vermogens van de anderen en onszelf. Onze ministers moeten dus wel heel intelligent zijn, hoogbegaafd zelfs. Dus deze theorie kunnen we alvast naar de prullenbak verwijzen.

 

Dan is er de theorie van de groepsimmuniteit. Daar de regering ook geen mondmaskers en medisch materiaal bestelde, of pas toen het al veel te laat was, bewijst dat men niet wist of niet wou weten wat er zat aan te komen. Dus ook deze theorie kunnen we ontkrachten.

 

We hebben met andere woorden geen andere keuze dan te besluiten dat men het virus opzettelijk zijn gang liet gaan. Dan is de vraag waarom, of nog beter: wie profiteert er van? Big Corporate? De beheerders van het monetair systeem, de centrale banken, die na het toekennen van nog meer leningen, nog veel machtiger gaan worden? De farma-industrie?

 

Moest er, na het gedeeltelijk mislukken van de groene staatsgreep, iets anders in de plaats komen om tot een nieuwe wereldorde te komen?

 

Het valt in elk geval op dat niet-Europees gezinde landen het veel beter deden wat betreft de corona-cijfers en dat zij wel mondmaskers en medisch materiaal hadden. Het valt ook op hoe zwaar mensen die waarschuwden voor het naderend onheil, aangepakt werden. Idem voor zij die kritiek uitten op de lockdown.

 

Waarom liet men mondmaskers, die wel degelijk voorradig waren, niet gewoon eerst testen om ze dan te bestellen, zoals men in Nederland deed? Er waren overal ruime voorraden met geschikte mondmaskers. En waarom had men de strategische stocks niet aangevuld?

 

Wou men opzettelijk de economie ontwrichten?

 

Eén ding is zeker, de centrale banken, Big Corporate en Big Pharma zijn dikke vrienden van elkaar en ja, Bill Gates is er ook alweer bij. CNN meldde dat Bill Gates in 2019 een Coronavirus-achtige uitbraak voorspelde. Hij deed dit in een miniserie op Netflix, ‘How to Prevent an Outbreak’, waarin hij samen met Google’s moederorganisatie Alphabet de grote sponsor was van het onderwerp van de miniserie: de ontwikkeling van een universeel vaccin.

 

Het is interessant dat de Bill & Melinda Gates Foundation, na de Verenigde Staten, de grootste sponsor van de Wereldgezondheidsorganisatie is. En juist de “onafhankelijke” WHO is de bron van alle consternatie rond Covid-19. Dat de WHO een sterk gepolitiseerde en totaal corrupte en omgekochte organisatie is, werd reeds door vele klokkenluiders zwart op wit bewezen.

 

Als je er eens goed over nadenkt, dan beheerst Bill Gates in feite de hele keten van een virus (productie van virussen, testmodellen van virusuitbraken, adviesorganen, media, ontwikkeling vaccin…).

 

Een overnamegolf en de verdere monopolisering van Big Corporate door Corona is nu al bezig, dit met gratis geld van de centrale banken. Hoe kan men rechtvaardigen dat de ECB miljarden creëert uit het niets, maar dat wij wel zullen geconfronteerd worden met een Corona-belasting? Voor de bank werkende economen, bijna alle economen dus, zullen er wel een hocus-pocus-uitleg aan geven, maar in werkelijkheid is het eenvoudig: we hebben de controle over ons geld overgedragen aan de ECB en zijn daarvan de pineut.

 

Hoe meer we te weten komen over het virus, hoe duidelijker het zal worden dat Covid-19 alle eigenschappen bevat om het ons zo moeilijk mogelijk te maken, en ook andere ziekten kan veroorzaken. Dit versterkt het vermoeden dat het virus handmade is.

 

Waarom worden er massaal video’s verwijderd als de inhoud niet in lijn is met de ‘visie’ van de WHO?

Waarom was de WHO vol lof over de aanpak in China?

Waarom werd Taiwan, die als eerste, buiten China, wist van het virus, volledig uitgesloten door de WHO in het Corona-verhaal en hebben zij bijna geen besmettingen?

Weet Donald Trump meer?

En politici waren wel heel snel om te vertellen dat we nooit meer een normaal leven gaan leiden.

 

Voer voor complottheorieën te over dus, alleen is het echte complot meestal iets anders dan de vele theorieën aan de toog en op het internet, maar de geschiedenis wijst uit dat er bijna altijd sprake is van een complot.

 

Hoe dan ook zal er nog een en ander aan het licht komen en zal voor sommigen het lichtje uitdoven, vrees ik. Het staat als een paal boven water dat mensen die willen bewijzen dat er geen complot in het spel is, het nog moeilijk gaan krijgen.

 

Dus werden Maggie De Block en Marc Van Ranst benaderd? Kregen ze voordelen?

Waarom werd er voor de corona-tests een feitelijk monopolie toegekend aan het laboratorium van de Katholieke Universiteit Leuven, waar een zekere Van Ranst aan het hoofd staat? Dit alles zou op de Corona-processen, die er zouden moeten komen gezien de enorme schade die onze beleidsmakers hebben aangericht, duidelijk kunnen worden.

In 2009 diende Marc Van Ranst de belangrijke crisis aan te pakken rond de Mexicaanse Griep. Ook toen viel Van Ranst bij de bevolking op met zijn rustige communicatiestijl. Minder tevreden waren artsen en apothekers die spraken over “chaotisch beheer”. Zo was er stevige kritiek op de gebrekkige logistiek. De artsen vroegen diens ontslag, maar Laurette Onckelinckx, een van de kopstukken van de Belgische maffia (PS), behield het vertrouwen.

 

Los van dit: de Tamilflu-affaire werd de grootste oplichterij in de geschiedenis van de farmaceutische industrie met de WHO als partner in crime, ga het maar na.

 

Wat zouden hun laatste woorden kunnen zijn, als Maggie en Marc op het schavot verschijnen?

“Het is maar een Guillotine.”?

 

Eén ding is duidelijk: als het tot een proces komt, zal een mondmasker hen niet helpen, en die mening zal niet meer herzien worden. Hun situatie is dus alles behalve bemoedigend.

 

Uiteraard zal het nooit tot een proces komen. In het beste geval komt er een parlementaire doofpot-commissie.

 

We kunnen enkel hopen dat de schuldigen langzaam zullen verteerd worden door schuldgevoelens.

 

 

Gepubliceerd op 13-05-2020.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
E-mailadres: