Groene scheuten van een staatsgreep!


We ware redenen achter de klimaathype.

                                                                                                                 Door Jürgen Van Hover

 

Als er één ding is dat we geleerd hebben van de Wikileaks-documenten, dan is het dit toch wel: wil je een staatsgreep plegen, een regime omverwerpen, een revolutie ontketenen of de invloed op de staat vergroten om welke reden dan ook, dan sponsor je allereerst een groep mensen die gemakkelijk te manipuleren is: de studenten! En dat is precies wat er in ons eigen, zogenaamd democratisch, landje gebeurt.

 

Met de heisa over Joke Schauvliege, die werd genekt door klimaat-fundamentalisme (en die trouwens de waarheid sprak, maar daar al heel snel moest op terugkomen), hebben we nog maar eens kunnen vaststellen dat, als je als minister de waarheid spreekt, dat niet zo goed is voor je carrière. Kijk maar naar klimaatwetenschappers die niet akkoord zijn met de man made global warming theory: ze werden gedecimeerd. Idem voor kritische weermannen en -vrouwen toe die prompt werden ontslagen. Er is geen ruimte meer voor discussie of afwijkende meningen; dit is het einde van de democratie en zelfs meer dan dat.

 

De klimaathype is een regelrechte van buitenaf gestuurde zachte staatsgreep! Het volstaat om te kijken naar wat er te winnen valt.

Hogere belastingen, duurdere nutsvoorzieningen, het ‘activeren’ van ons spaargeld, het bijdrukken van geld voor ‘klimaatdoeleinden’ (dat woord op zich is al volledig absurd), hogere klimaatsubsidies, uitbreiding van de handel in emissiecertificaten, het ondersteunen van ‘milieuvriendelijke’ bedrijven (zoals Tesla) die bevriend zijn met Skynet (het internationale bankenkartel dat een grote invloed uitoefent op de wereld en steeds meer tracht te bepalen wat wij denken en doen), het verhogen van de overheidsschuld waardoor de Europese Centrale Bank nog machtiger wordt, het ‘over de grenzen heen’ versterken van de EU, en het verzwakken van het individu door o.a.veganisme en genderfluïditeit.

In het klimaatverhaal gaan er nu al vele miljarden per dag om en dat mag nog veel meer zijn. You ain’t seen nothing yet! Wat de totale uitstoot is om dit geld te verdienen door productie, daar spreekt geen kat over.

 

Maar waar het vooral om te toen is:

Ten eerste: mensen die snappen dat het systeem niet deugd, de mond snoeren! De volgende verkiezingen zijn nu al gemanipuleerd. De Congolezen doen het beter!

Ten tweede: de aandacht afleiden van de ware gezondheidsproblemen, veroorzaakt door o.a. de voedings- en farma-industrie, en door het feit dat per jaar 3000 nieuwe toxische stoffen bijkomen.

 

Via een kluwen van belangenorganisaties, waarvan de banden met de miljardair en politic influencer George Soros, Europese instellingen en zelfs de staatsveiligheid van vreemde mogendheden (wie doet niet mee met het klimaatverhaal...?), langzaam duidelijk zullen worden, tracht men het politieke beleid in een bepaalde richting te sturen. Net zoals met De Bende van Nijvel maar dan de Bende van het Klimaat.

 

De Save the planet-Jeanne d'Arcs van vandaag horen ook stemmen, maar ze zijn ingefluisterd. De komende weken zal er nog veel meer naar buiten komen, helaas zal dat niet zijn dankzij onze mainstream journalisten… Het mag duidelijk zijn dat de media, de ‘hoeders van de democratie’, in dit alles een verpletterende verantwoordelijkheid hebben.

Maar ook de guerilla-acties van de klimaatstrijders zullen harder worden. De toon is gezet. Meedoen met een hype brengt meer op dan er tegen in te gaan. De samenleving zal hierdoor polariseren, dus hogere veiligheidsbudgetten en nog meer controle.

 

De planeet bestaat al 4,5 miljard jaar en de vogeltjes fluiten nog steeds. Ik verving deze morgen de mezenbolletjes en kreeg zowaar een serenade. Met haar bewoners is het echter minder goed gesteld.

Was de planeet maar plat, dan konden ze er af springen en zichzelf uit hun miserie halen, bedwelmd door hun gelijk.

Het doet mij veel plezier dat er nog studenten zijn die kritisch in het leven staan en niet hun eigen toekomstige slavernij creëren door alles te geloven wat ze in de media vertellen en door alles te slikken wat omgekochte wetenschappers en klimaathoertjes die amper het weer voor overmorgen kunnen voorspellen, beweren.

Nu enkel nog een paar moedige journalisten vinden die hun werk doen. Ik wil ze op voorhand bedanken met een fles Sake voor hun journalistiek kamikaze-actie.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
E-mailadres: