Justitie in België


Justitie in België.

Kan je in België minister zijn van iets dat niet bestaat?

                                                                                                Door Jürgen Van Hover

 

Al decennia lang is justitie onderbemand, ondergefinancierd en disfunctioneel!

Iedereen weet dit en toch wordt er niets aan gedaan. Enkel slachtoffers van het pervers justitieapparaat klagen, doch krijgen amper geld want als ze middelen zouden hebben, kunnen ze procederen en de waarheid gemakkelijker verspreiden. Aangezien er nog altijd meer mensen rondlopen die nog geen slachtoffer zijn, blijft alles zoals het is. Tot er iets gebeurt wat de mensen raakt, dan is plots iedereen wakker. Er ontstaat dan een onweerstaanbare drang om kortstondig zijn geweten te sussen. Een week later echter, is alles weer zoals het was en is de focus alweer afgeleid op problemen die er niet toe doen.

We kunnen hieruit afleiden dat in deze fase in de geschiedenis de apathie bij het volk, hoe hallucinant een situatie ook is, nog steeds de overhand heeft en dat veel mensen niet (willen) begrijpen wat er precies gaande is. De alombekende weg van de minste weerstand.

Het is nochtans zeer eenvoudig.

België is het centrum van de georganiseerde misdaad in Europa. Een groot deel van die georganiseerde misdaad en grootschalige corruptie wordt gecontroleerd door Skynet; dat is het internationale bankenkartel en bevriende multinationals dat een uiterst machtige lobby vormt en daarbij gebruik maakt van de Europese instellingen en een netwerk van omkoopbare politici. (lees de andere columns op deze site) Dat verklaart meteen waarom Europese politici zo goed betaald worden (omkoping) en waarom in België het ene na het andere corruptieschandaal komt bovendrijven, terwijl er bijna nooit iemand wordt veroordeeld. Dit is ook de reden dat je in België het meeste belastingen betaalt en er het minste voor in de plaats krijgt. Er is meer dan genoeg budget voor justitie als men wil.

Belangrijk is dat de werknemers van Skynet ongestoord hun werk kunnen doen en kunnen vrijgesproken worden als dat opportuun is. Daarom zorgt men ervoor dat justitie amper functioneert, maar nog net genoeg om bij de brave mensen geen argwaan te wekken. Als burgers geen geloof meer zouden hebben in het systeem en ’s ochtends niet langer uit hun bed zouden rollen om te gaan werken en belastingen te betalen, dan krijgen we anarchie en dat is niet goed… want dan zijn er minder belastinginkomsten.

Alle andere discussies en debatten over justitie zijn totaal naast de kwestie.

Zelfde verhaal voor de onderfinanciering van de politiediensten.

Als u zondag als fiere democraat gaat stemmen, dient u heel goed te beseffen in wat voor een land we leven. Een land waar je kan stemmen op een politicus die minister kan worden van iets dat niet bestaat.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
E-mailadres: